Your search results

خانه مسافر در ساداتشهر

,
سادات شهر, شهری
|
سوئیت
|
خانه
4 تعداد نفرات|2 تعداد اتاق خواب|1 حمام
بررسی در دسترس بودن

درباره اقامتگاه

ویلا در شهر زیبای سادات شهر قرار دارد. فاصله ویلا تا ابگرم های معدنی حدود5 دقیقه، کوه اربه کله و قلعه تاریخی مارکوه 15 دقیقه می باشد.  دسترسی آسان به بازار محلی و فروشگاه ها و مراکز خرید رامسر از دیگر مزایای این ویلا است.

توضیحات بیشتر
قیمت اقامتگاه
مبلغ اجاره هر شب: 250,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب): 250,000 تومان
قیمت هر شب (+30 شب): 250,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته (چهارشنبه و پنجشنبه) : 300,000 تومان
قیمت اضافی برای هر مهمان: 50,000 تومان
حداقل تعداد شب ها: 1
مجاز بودن استفاده از مهمانان بیشتر از ظرفیت: بله
دوره زمانی
مبلغ اجاره هر شب
قیمت هر شب (+7 شب)
قیمت هر شب (+30 شب)
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
قیمت اضافی برای هر مهمان
قیمت تعطیلات آخر هفته
رزرو فقط با شروع می شود
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
از ۱۴-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۴-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۵-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۵-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۶-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۶-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۷-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۷-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۸-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۸-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۹-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۹-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۰-۰۳-۱۳۹۹ تا ۲۰-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۱-۰۳-۱۳۹۹ تا ۲۱-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۲-۰۳-۱۳۹۹ تا ۲۲-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۳-۰۳-۱۳۹۹ تا ۲۳-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۴-۰۳-۱۳۹۹ تا ۲۴-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ تا ۲۵-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۶-۰۳-۱۳۹۹ تا ۲۶-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۷-۰۳-۱۳۹۹ تا ۲۷-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۸-۰۳-۱۳۹۹ تا ۲۸-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۹-۰۳-۱۳۹۹ تا ۲۹-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۳۰-۰۳-۱۳۹۹ تا ۳۰-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۳۱-۰۳-۱۳۹۹ تا ۳۱-۰۳-۱۳۹۹
250 تومان
250 تومان
250 تومان
-
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۰۱-۰۴-۱۳۹۹ تا ۰۱-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۰۲-۰۴-۱۳۹۹ تا ۰۲-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۰۳-۰۴-۱۳۹۹ تا ۰۳-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۰۴-۰۴-۱۳۹۹ تا ۰۴-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۰۵-۰۴-۱۳۹۹ تا ۰۵-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۰۶-۰۴-۱۳۹۹ تا ۰۶-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ تا ۰۷-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۰۸-۰۴-۱۳۹۹ تا ۰۸-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۰۹-۰۴-۱۳۹۹ تا ۰۹-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۰-۰۴-۱۳۹۹ تا ۱۰-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۱-۰۴-۱۳۹۹ تا ۱۱-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۲-۰۴-۱۳۹۹ تا ۱۲-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۳-۰۴-۱۳۹۹ تا ۱۳-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۴-۰۴-۱۳۹۹ تا ۱۴-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۵-۰۴-۱۳۹۹ تا ۱۵-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۶-۰۴-۱۳۹۹ تا ۱۶-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ تا ۱۷-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۸-۰۴-۱۳۹۹ تا ۱۸-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۱۹-۰۴-۱۳۹۹ تا ۱۹-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۰-۰۴-۱۳۹۹ تا ۲۰-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۱-۰۴-۱۳۹۹ تا ۲۱-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۲-۰۴-۱۳۹۹ تا ۲۲-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۳-۰۴-۱۳۹۹ تا ۲۳-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۴-۰۴-۱۳۹۹ تا ۲۴-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۵-۰۴-۱۳۹۹ تا ۲۵-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۶-۰۴-۱۳۹۹ تا ۲۶-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۷-۰۴-۱۳۹۹ تا ۲۷-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۸-۰۴-۱۳۹۹ تا ۲۸-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ تا ۲۹-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۳۰-۰۴-۱۳۹۹ تا ۳۰-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
از ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ تا ۳۱-۰۴-۱۳۹۹
250 تومان
300 تومان
300 تومان
1
50 تومان
300 تومان
همه
همه
دوره زمانی
از ۱۴-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-02
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۵-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-03
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۶-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-04
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۷-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-05
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۸-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-06
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۹-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-07
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۰-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-08
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۱-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-09
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۲-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-10
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۳-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-11
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۴-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-12
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-13
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۶-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-14
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۷-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-15
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۸-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-16
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۹-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-17
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۳۰-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-18
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۳۱-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-19
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
250 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
250 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
-
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۱-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-20
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۲-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-21
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۳-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-22
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۴-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-23
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۵-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-24
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۶-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-25
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-26
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۸-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-27
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۹-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-28
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۰-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-29
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۱-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-06-30
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۲-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-01
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۳-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-02
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۴-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-03
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۵-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-04
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۶-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-05
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-06
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۸-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-07
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۹-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-08
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۰-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-09
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۱-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-10
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۲-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-11
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۳-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-12
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۴-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-13
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۵-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-14
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۶-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-15
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۷-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-16
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۸-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-17
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-18
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۳۰-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-19
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ تا 20-07-20
مبلغ اجاره هر شب
250 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
300 تومان
قیمت هر شب (+30 شب)
300 تومان
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
50 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
موقعیت اقامتگاه
منطقه:
کشور: ایران (جمهوری اسلامی)
ظرفیت اقامتگاه
کد اقامتگاه: 3932
متراژ اقامتگاه: 110 متر2
تعداد اتاق ها: 3
تعداد اتاق خواب: 2
تعداد سرویس بهداشتی: 1
ﺗﻌﺪاد ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ : 1
مقررات لغو رزرو اقامتگاه: سیاست متعادل
بازه زمانی تحویل اقامتگاه: 14 بعدازظهر
ساعتِ تخلیه اقامتگاه: 12 ظهر
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه : ندارد
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ دوﻧﻔﺮه: 2
تعداد رخت خواب سنتی: 3
تعداد حمام: 1
نوع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ : بخاری گازی
نوع سیستم سرمایشی: کولر گازی
تعداد پارکینگ: 2
آوردن حیوانات خانگی به این اقامتگاه ممنوع می باشد؟: بله
استعمال دخانیات ممنوع می باشد؟: خیر
برگزاری مهمانی ممنوع می باشد؟: بله
امکانات
آشپزخانه اپن
ظروف آشپزخانه
اجاق گاز
تلويزيون
يخچال
کابينت
گيرنده ديجيتال
مبلمان
ميز ناهارخوري
حمام
سرويس بهداشتي ايراني
سرويس بهداشتي فرنگي
تعويض روبالشي و روتختي
مايع دستشويي و صابون
فضاي سبز و گل کاري شده
بخاري
کولر گازي پنجره اي
پارکينگ
حياط

تقویم اقامتگاه

فروردین 1400
ش ی د س چ پ ج
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
اردیبهشت 1400
ش ی د س چ پ ج
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
گذشته
امروز
رزرو

روی نقشه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

250,000 تومان در هر شب

درخواست رزرو (رایگان)

مورد علاقه
ارتباط با مالک
اشتراک گذاری

احسان حسین اشرفی

مشاهده پروفایل مالک
ارتباط با مالک
  • جستجوی پیشرفته

  • بازنشانی گذرواژه

x